เครื่องปะกล่องไฮสปีดระบบอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่องไฮสปีดระบบอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : CM-800FC/1050FC
ที่อยู่ปัจจุบันของเครื่อง : ประเทศจีน
วิดีโอแนะนำ :
รายละเอียด :