เครื่องตัดกระดาษม้วนอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า : เครื่องตัดกระดาษม้วนอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : GM1400A
ที่อยู่ปัจจุบันของเครื่อง : ประเทศจีน
วิดีโอแนะนำ :
รายละเอียด :