เครื่องปะกล่องกระดาษอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่องกระดาษอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : CM-800PCW
ที่อยู่ปัจจุบันของเครื่อง : ประเทศจีน
วิดีโอแนะนำ : http://www.youtube.com/watch?v=IMSbOYAODFk
รายละเอียด :
ดาวน์โหลด   โบว์ชัวร์