เครื่องเคลือบยูวีกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า : เครื่องเคลือบยูวีกึ่งอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : KYV-5
ที่อยู่ปัจจุบันของเครื่อง : Tai wan
วิดีโอแนะนำ :
รายละเอียด :