เครื่องปั๊มไดคัทอัตโนมัติ
ชื่อสินค้า : เครื่องปั๊มไดคัทอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : BD-1050C
ที่อยู่ปัจจุบันของเครื่อง : Tai wan
วิดีโอแนะนำ :
รายละเอียด :
max. paper size                                         1050mm × 750mm
min. paper size                                          400mm × 370mm
max. die cutting size                                   1040mm × 730mm
max. cutting pressure                                  300tons
min./max. thickness paper                           80g/㎡ ~ 1500g/㎡
max. corrugated board                                4mm
min. gripper margin                                     8mm
max. machine speed                                     7500 Sheets/hr
inner size of chase                                       1145mm × 755mm
size of steel plate                                         1080mm × 736mm
max. feeder overlap height (with platform〉 1250mm
max. delivery overlap height(with platform) 1150mm
machine total power                                     20kw
machine length                                            7060mm
machine width                                              3470mm
machine height                                             2500mm
machine weight〈approx.〉                            15.6 tons
max. paper size 1050mm × 750mm
min. paper size 400mm × 370mm
max. die cutting size 1040mm × 730mm
max. cutting pressure 300tons
min./max. thickness paper 80g/㎡ ~ 1500g/㎡
max. corrugated board 4mm
min. gripper margin 8mm
max. machine speed 7500 Sheets/hr
inner size of chase 1145mm × 755mm
size of steel plate 1080mm × 736mm
max. feeder overlap height (with platform〉1250mm
max. delivery overlap height(with platform) 1150mm
machine total power 20kw
machine length 7060mm
machine width 3470mm
machine height 2500mm
machine weight〈approx.〉15.6 tons