เครื่องจักรทำหนังสือ

   

ชื่อสินค้า : เครื่องปะปกแข็งระบบอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : ZFM-700/900A

ชื่อสินค้า : เครื่องปะประกบแผ่นกระดาษ
รหัสสินค้า : ST040PP
 

ชื่อสินค้า : เครื่องบทำปกแข็ง
รหัสสินค้า : ST036B

ชื่อสินค้า : เครื่องเข้าเล่มปกแข็ง
รหัสสินค้า : ST060H
 

ชื่อสินค้า : เครื่องผลิตกล่องกระดาษอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : ZK-660A

ชื่อสินค้า : เครื่องผลิตกล่องกระดาษอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : ZK-320
 

ชื่อสินค้า : เครื่องปะปกแข็งอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : ZSJ-550

ชื่อสินค้า : เครื่องปะปกแข็งกึ่งอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : SSJ-650
 

ชื่อสินค้า : เครื่องพับริมกล่องสองด้าน
รหัสสินค้า : FD-SZB540
 
หน้าที่:      |  1  | 2 | 3 | 4 |