เครื่องจักรทำกล่องกระดาษ

   

ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่องไฮสปีดระบบอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : CM-800FC/1050FC

ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่อง4พับ
รหัสสินค้า : FG-580/780PF
 

ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่องกระดาษอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : CM-800PCW

ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่องเกี่ยวก้นอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : ATG-1060C
 

ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่องเกี่ยวก้น
รหัสสินค้า : FG-580/780LB

ชื่อสินค้า : เครื่องปะกล่องกระดาษ
รหัสสินค้า : FG580/780
 
หน้าที่:      |  1  |