ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งว่าง

 
รายละเอียด :
           1. เจ้าหน้าที่การเงิน ( 1 อัตรา )คุณสมบัติ-มีความรู้เรื่องการเงินหรือจบการศึกษาทางด้านการเงิน-ต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้                                                                                                                2.SALE EXECUTIVE ( 3 อัตรา )  คุณสมบัติ-มีความขยันหมั่นเพียรในการโทรและเยี่ยมเยียนลูกค้า-มีทักษะในการสื่อสารในการโน้มน้าวลูกค้า-ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว                                                                                           3.เจ้าหน้าที่บัญชี ( 1 อัตรา )คุณสมบัติ-มีความรู้หรือจบการศึกษาทางด้านบัญชี-ต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ส่ง RESUME มาที่ E-mail: hongeithailand@gmail.com ระบุหัวข้อสมัครงานโทร:02-6893526
ที่มา :