บริษัท หงอี้ เครื่องจักรสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯในเครือของ ซันซิน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จากประเทศจีน บริษัทฯจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการและมอบสิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณทุกท่านในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายเครื่องจักรก่อนพิมพ์ หลังพิมพ์ทุกประเภท พร้อมบริการหลังการขาย... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม